OSVČ

Mateřská a zálohy OSVČ

Dotaz:

Dobrý den, měla bych na vás velkou prosbu s žádostí o radu. Od roku 2005 mám živnost, v létě roku 2008 jsem si našla zaměstnání na HPP a živnost mám od té doby na VPP. V květnu 2012 jsem porodila syna a živnost mi dále pokračuje. Myslela jsem, že nemusím platit zálohy na sociální a zdr. pojištění, pokud jsem 28 týdnů pobírala mateřskou a dále v současnosti pobírám rodičovský přípěvek. Vznikl mi tam tedy dluh, dle výpočtů paní účetní, která tvrdí, že jsem si zálohy měla platit, že bych nic neplatil pouze v případě, že bych měla nulový zisk z podnikání. Můžete mi napsat tedy skutečnost, jak to opravdu je, je možné, že se vážně mýlím.

Odpověď:

Pokud máte zaměstnání a nebo nárok na PPM nebo nárok na rodičovský příspěvek, tak vaše podnikání spadá do "vedlejší" samostatně výdělečné činnosti. Pokud by jste měla v tomto podnikání daňový základ (příjmy - výdaje tzn. zisk) nižší než rozhodnou částku (pro rok 2014 je to 62261,- za 12 měsíců), tak nemusíte platit žádné sociální pojištění. Tzn. ani žádné zálohy. Zálohy byste měla platit pouze pokud byste překročila tuto rozhodnou částku.

U zdravotního pojištění je to jinak, tam zaplatíte vždy pojistné 13,5 % z vyměřovacího základu (který je 50 % vašeho daňového základu). Zálohy u vedlejší samostatně výdělečné činnosti obvykle zdravotní pojišťovna také nepožaduje (ale je to na domluvě při podání přehledu pokud se nepohybujete v nějakých příliš vysokých částkách).


Paušální výdaje na auto manžela

Dotaz:

Jsem OSVČ, mohu použít k podnikání auto manžela a uplatňovat paušální výdaje na dopravu ve výši 5 tis. měsíčně?

Odpověď:

Pokud byste chtěla uplatňovat paušální výdaj na dopravu, musela byste si auto manžela smluvně pronajmout za cenu obvyklou (např. cca za takovou cenu jako byste měla celý měsíc pronajaté auto z půjčovny). Pak byste mohla uplatňovat paušální výdaje ve výši 5 tis. (resp. 4 tis. měsíčně pokud byste používala auto i pro osobní potřebu). Paušální výdaje na dopravu můžete použít pokud vedete účetnictví nebo daňovou evidenci, nikoliv pokud uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů. Ještě musím upozornit, že pokud by vám manžel pronajal smluvně vozidlo byl by příjem z pronájmu jeho zdanitelným příjmem.

Zásoby po skončení podnikání

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz. Fyzická osoba , která ukončila podnikání v roce 2007  měla na skladě zásoby cca za 100 000,-. Jelikož byla neplátce DPH tak má již kompletní účetnictví skartováno. Za jakých podmínek je možné tyto zásoby převést na jiného podnikatele - právnickou osobu. Tyto zásoby postupem času ztratily hodnotu o cca 80%. 

Odpověď:

Při ukončení podnikání v  roce 2007 si podnikatel měl zvýšit základ daně o tyto nespotřebované zásoby v tomto případě o 100 tis. Pokud by tyto zásoby poté prodal do pěti let od vyřazení z obchodního majetku (což už není tento případ) byl by zdanitelným ostatním příjmem dle § 10 ZDP pouze případný "zisk" z jejich prodeje nad jejich hodnotu zahrnutou do základu daně při ukončení podnikání, tzn. kdyby je prodal za cenu nad 100 tis. Když je prodá až po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku (to je váš případ) půjde již o příjem osvobozený od daně podle § 4 DZP.

Kontakt

Ing. Miroslava Veselá
Vítovka 36, Odry-Vítovka
Bohumínská 186/125, Ostrava

605 249 667

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode