DPH

Prodej vozidla před skončením doby odpisování a DPH

Dotaz:

V roce 2009 jsme pořídili hmotný majetek ( vozidlo) s odpočtem DPH, DPH jsem nárokovali celé. Ještě v roce 2014 budeme vozidlo odpisovat. Jak účetně vyřešit prodej vozidla v tomto roce? DPH odvedu pouze ze zůstatkové ceny? Děkuji

Odpověď:

DPH odvedete z částky za kterou vozidlo prodáte. Tato cena prodeje by měla být za cenu obvyklou, tzn. cca za cenu za kterou se prodává stejné auto v autobazarech nebo by měl auto ocenit znalec. Cena prodeje auta by měla být samozřejmě min. tak vysoká jako je cena zůstatková, ale doporučuji se alespoň přiblížit se ceně obvyklé (autobazarové a vytisknout si např. pár nabídek autobazarů s cenou se stejným autem - v případě že byste museli někdy obhajovat tuto cenu před FÚ). Pokud není auto ještě odepsané, můžete uplatnit v rok prodeje pouze poloviční odpis (tohoto roku).


DPH u použitého zboží

Dotaz:

Mám dotaz jak správně účtovat použité zboží. Dám příklad, já koupím použité zboží od neplátce ( např. 1000,- ) , tudíž  to nezahrnu do DPH. Pak zboží prodám s marží ( např. 1500.- ) , takže cenu pořizovací tj. 1000,-  začlenín do přiznání DPH jako použité zboží na řádek 35 a marži tj 500,-  začlením jako tuzemské plnění řádek v DPH 1.? 

Odpověď:

Při prodeji použitého zboží postupujete podle § 90 zák. o DPH tzn. můžete použít zvláštní režim. Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. Ve vašem případě je přirážka 500,-  tzn. toto je částka včetně DPH (daně z přirážky), DPH vypočtete koeficientem 0,1736 (tj. základ daně 413,20 + 86,80 DPH 21%). Prodejce (vaše firma), který dodává zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky. Na daňovém dokladu musí být uveden údaj "zvláštní režim - použité zboží". Pokud od vás koupí toto použité zboží plátce DPH, nemůže si uplatnit odpočet DPH z této přirážky. V daňovém přiznání k DPH vstupní cenu zboží od neplátce bych neuváděla vůbec (řádek 35 v daň. přiznání ani není). Základ daně a daň z přirážky bych dala do řádku 1 zdanitelná plnění.


Opravný daňový doklad a DPH

Dotaz:

Od našeho dodavatele máme obdržet bonus za určité odebrané množství. Jak máme tento bonus zaúčtovat a kde uvést v přiznání DPH?

Odpověď:

Dodavatel by vám měl vystavit opravný daňový doklad (dříve dobropis) se zápornou částkou ve výši dohodnutého bonusu. Do daňového přiznání DPH uvedete na ř. 40 s minusem základ daně a daň. Zaúčtování tohoto opravného dokladu a uvedení opravy v přiznání DPH byste měli provést v měsíci, kdy jste se o získání tohoto bonusu dověděli, i když fyzicky opravný daňový doklad obdržíte až v měsíci následujícím.  


Služby ze zahraničí (od Googlu) a neplátce DPH 

Dotaz:

Dobrý den,
prosím Vás koupili jsme službu od Google Ireland máme pouze doklad o potvrzené platbě kde není uvedeno žádné dph, jak se tato věc řeší myslím z hlediska DPH.

Odpověď:

Pokud kupujete služby ze zahraničí (např. od googlu) a nejste plátce dph, tak se musíte na vašem finančním úřadě zaregistrovat jako tzv. identifikovaná osoba (i když nejste a nebudete plátce dph). Po skončení měsíce ve kterém jste službu přijali (resp. máte k tomuto datu doklad), vyplníte daňové přiznání k DPH, kde na řádku č. 5 uvedete částku, kterou máte na dokladu (základ daně) a do dalšího sloupce vypočtete a uvedete daň na výstupu (21% ze základu daně). Potom ještě vyplníte ř. 62 a 64 (daň na výstupu a vlastní daňová povinnost), kde opíšete vypočtenou daň z ř. 5 a tuto pak odvedete na účet příslušného finančního úřadu (vždy do 25. dne následujícího měsíce za který podáváte daňové přiznání).


Kontakt

Ing. Miroslava Veselá
Vítovka 36, Odry-Vítovka
Bohumínská 186/125, Ostrava

605 249 667

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode