Výdaje na pracovní cesty podnikatele - auto v podnikání

25.02.2015 00:00


Výdaje na své pracovní cesty si může podnikatel uplatnit několika způsoby:

  1. skutečnými výdaji - evidence  dokladů od čerpání PHM, vedení knihy jízd (pokud je vozidlo v  obchodním majetku)

  2. náhradou - podle najetých km a  průměrné ceny PHM a náhradou za opotřebení (pokud není  vozidlo v obchodním majetku)

  3. paušálními výdaji na dopravu  (nezáleží zda je nebo není auto v obchodním majetku)


Ať už použije podnikatel jakýkoliv způsob výdajů za dopravu, vždy musí platit silniční daň (vč. čtvrtletních záloh). Pouze u příjmů z pronájmu (podle § 9 ZDP), i když se k nim uplatňují výdaje na dopravu, se silniční daň platit nemusí.


Skutečné výdaje na dopravu

Pokud auto podnikatel zařadí do obchodního majetku, může si uplatňovat skutečné výdaje na dopravu v podobě schovávaní paragonů od tankování PHM a vedení knihy jízd (jízdy musí souviset s podnikáním a musí přibližně odpovídat najetým km, spotřebě auta a počtu načerpaných litrů PHM). Dále si může uplatnit do daňových výdajů veškeré opravy, servis, pneumatiky, přezutí pneumatik, parkovné, mytí auta, vše co souvisí s autem a daňové odpisy.


Výdaje na dopravu náhradou

Podnikatel, který používá pro své podnikatelské účely soukromé vozidlo, které nemá zahrnuté v obchodním majetku, si může do výdajů uplatnit základní náhradu za každý ujetý kilometr (náhrada za opotřebení) a náhrada výdajů za pohonné hmoty. Pro rok 2016 činí základní náhrada 3,80 Kč/km a náhrada za PHM 29,70 Kč u benzinu 95 a 29,50 Kč u motorové nafty.

Výpočet celkové náhrady = (počet km x 3,80) + (prům. spotřeba dle TP/100) x počet km x náhrada za PHM

V základní sazbě náhrady za každý ujetý kilometr jsou v podstatě zahrnuty veškeré výdaje spojené s provozem tohoto vozidla (např. odpisy, údržba, pojištění apod.). Podnikatel může uplatnit do daňových výdajů již pouze silniční daň, kterou je povinen platit ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc, v němž bylo vozidlo použito k podnikání.


Paušální výdaje na dopravu

Pokud se nechce podnikateli počítat kilometry, může uplatnit paušální výdaje na dopravu ve výši 5000,- Kč měsíčně. Paušál za auto může použít fyzická osoba s příjmy z podnikání nebo pronájmu, právnická osoba s autem k podnikatelským účelům, plátce i neplátce DPH. Plátce DPH si však musí evidovat účtenky kvůli odpočtu DPH, ale může i přesto místo skutečných výdajů za PHM použít paušální výdaje za auto.

Paušální výdaje na dopravu nemůže OSVČ použít, pokud uplatňuje výdaje procentem z příjmů a dále nejde tyto výdaje uplatnit k příjmům podle § 10 ZDP (ostatní příjmy). 

Pokud chce podnikatel použít paušální výdaje na dopravu musí být vlastníkem vozidla (nebo spoluvlastníkem - vozidlo ve společném jmění manželů) a vozidlo nesmí být používáno jinou osobou (mimo zaměstnance nebo spolupracující osobu). Nemůže se použít paušál na auto u bezplatně vypůjčeného vozidla (například od příbuzných). Vozidlo by muselo být pronajato smluvně za úplatu a nesmělo by být užíváno jinou osobou. Paušál však lze uplatnit i u vozidla na leasing.

Pokud použije OSVČ paušál na dopravu nemůže již uplatňovat do výdajů žádné PHM a parkovné. Může si dát ale do výdajů např. odpisy, servis a údržbu, pojistné (pokud má podnikatel vozidlo v obchodním majetku).  Paušální výdaje na dopravu se mohou použít max. u 3 vozidel. Během jednoho účetního období se nesmí měnit způsob uplatnění výdajů na dopravu.

Je-li vozidlo používáno i k soukromým účelům, pak se paušál krátí v poměru 80:20 a činí 4000,- (musí se pak krátit i všechny další výdaje vztahující se k vozidlu tj. odpisy, údržba, pojistné atd.). Krácený paušál uplatňuje podnikatel max. u jednoho vozu, u ostatních (dvou) se paušální výdaje na dopravu  uplatňují v plné výši.


Zpět

Kontakt

Ing. Miroslava Veselá
Vítovka 36, Odry-Vítovka
Bohumínská 186/125, Ostrava

605 249 667

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode